In het CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie in Eindhoven, heb ik deelgenomen aan een groepsexpositie.